top of page

КАКВО Е ШРОТ ЛАГЕР...?

Шрот лагерът е интензивно няколкодневно лечение за хора, страдащи от сколиоза или кифоза. Лагерът се провежда по метода на Шрот, който се основава на триизмерната корекция на деформацията на гръбначния стълб.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Възраст на пациента: минимум 10г

Брой пациенти на лагер: 8 до 13

Обща продължителност на ежедневните упражнения: 4 часа и 30 минути (разделени на три блока по час и половина, с почивки помежду им)

IMG_20230708_235830.jpg

КАК ЗАПОЧНАХМЕ...

Екипът на Сколио Център провежда специализирани лагери за деца с гръбначни изкривявания от 2015 година. В отговор на нуждата от интензивна терапия Никола Йевтич, основател на системата ISST, успешно разработва специализирана рехабилитационна програма базирана на Шрот метода и одобрена от Askepios клиниката в Германия.

сколиоза, сколиоза деца, лечение сколиоза, гръбначни изкривявания, кифоза, шрот терапия, физиотерапия, шрот лечение
сколиоза, сколиоза деца, лечение сколиоза, гръбначни изкривявания, кифоза, шрот терапия, физиотерапия, сколиоза софия

Никола Йевтич е международен ISST-Schroth инструктор, с дългогодишна практика в борбата с гръбначните изкривявания. Лагерите преминават в 7-дневна интензивна терапевтична програма. По време на заниманията пациентите научават принципите на лечение на Schroth и това как да ги следват както по време на терапиите, така и в ежедневието. Груповите занимания и срещата с други деца, които имат съшия проблем се отразяват положително върху психо-емоционалното състояние. Бързите резултати, които се постигат вдъхват увереност и след терапиите децата са  по-мотивирани, отдадени и активно се включват в рехабилитационния процес. По време на лагера изготвяме програма за изпълнение в домашна среда, като родителите получават видеоматериал и насоки, за това как по най- добър начин да следят процеса.

Този вид работа с деца е доказала ефективността си във времето и днес- 9 години по-късно, те са най-успешната групова форма на активна терапия при борбата със сколиоза. Достигнали са до стотици нуждаещи се от тях и се практикуват няколко пъти годишно в различни точки по света. За територията на България, единственият легално провеждащ се такъв лагер с водещи инструктори Никола Йевтич и Петър Петров се провежда от Сколио Център.

ЗА КОГО ЗА НАСОЧЕНИ ШРОТ ЛАГЕРИТЕ?

Шрот лагерите са основно насочени към деца и подрастващи с гръбначни изкривявания

кифоза

сколиоза

плоскостъпие

деформации

Как преминават Шрот лагерите и каква е целта им?

Това е групова 7 дневна интензивна терапия под наблюдението на специализиран екип от Шрот терапевти.

Първият ден преминава в обстойни прегледни на всяко едно дете, изготвяне на индивидуална рехабилитационна програма. Продължава с  3 сесии по 90-минути упражнения с почивка между тях. Чести контролни измервания, за проследяване на резултатите, и при нужда корекция в рехабилитационната програма.

Така децата имат способността да научат правилното изпълнение на упражненията, усещайки и познавайки тялото  си много по-добре. След края на последния ден, участниците и техните родители са обучени как да продължат с теряпията в домашни условия.

ШРОТ ЛАГЕР 2024

сколиоза, сколиоза деца, лечение сколиоза, гръбначни изкривявания, кифоза, шрот терапия, физиотерапия, сколиоза софия

04.02.2024 -10.02.2024

сколиоза, сколиоза деца, лечение сколиоза, гръбначни изкривявания, кифоза, шрот терапия, физиотерапия, сколиоза софия

Бул. Александър Малинов 51, Младост 3, София

Цена: 795лв

За въпроси и записвания позвънете 📞 или пишете на телефон

0898775434

ПРОЛЕТЕН ШРОТ ЛАГЕР 2024

bottom of page