top of page
0-02-05-d292388f5191a5e9a489504ba35f1205a8f7c110689f1fb82c2d789a6e9fc448_1c6db9c6675342.jp
сколиоза, сколиоза деца, лечение сколиоза, гръбначни изкривявания, кифоза, рехабилитация, физиотерапия, сколиоза софия

КАК СЕ ДИАГНОСТИЦИРА...

сколиоза, сколиоза деца, лечение сколиоза, гръбначни изкривявания, кифоза, рехабилитация, физиотерапия, сколиоза софия
сколиоза, сколиоза деца, лечение сколиоза, гръбначни изкривявания, кифоза, рехабилитация, физиотерапия, сколиоза софия

Визуално наблюдение на тялото

  • Клинична картина

  • Тест на Адамс (тест с навеждане напред)

  • Измерване ротацията на торса със сколиометър

  • Тест за подвижност на гръбначния стълб

  • Тестване на хипермобилността на лигаментарния апарат

  • Оценка на статиката на тялото

сколиоза, сколиоза деца, лечение сколиоза, гръбначни изкривявания, кифоза, рехабилитация, физиотерапия, сколиоза софия

Радиологична оценка на рентгеновите снимки

  • Измерване на ъгъла на Коб 

  • Коронарния баланс

  • Ротацията на телата на прешлените, базирано на рентгеновата снимка

Топографски изображения

  • Топографското изследване се прави с помощта на специална камера, която функционира използвайки скоростта на светлината за да определи разстоянието и времето между обекта и приемника. Получава се топографско сканиране на гърба с подробни числови параметри на всяко отклонение.

*Измерването на равновесието на тялото може да бъде осъществено и чрез внедряване на съвременна компютърна платформа.

сколиоза, сколиоза деца, лечение сколиоза, гръбначни изкривявания, кифоза, рехабилитация, физиотерапия, сколиоза софия
AdobeStock_218179004.jpeg
сколиоза, сколиоза деца, лечение сколиоза, гръбначни изкривявания, кифоза, рехабилитация, физиотерапия, сколиоза софия
bottom of page