top of page

Условия за поверителност

Общият регламент за защита на данните (GDPR) има за цел да защити основното право на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни на гражданите на Европейския съюз (ЕС).

Този сайт може да се използва, без да е нужно да предоставяте лични данни. Вашите лични данни (напр. име, адрес, имейл, телефонен номер или други подобни) ще бъдат обработвани от нас само в съответствие с разпоредбите на закона за защита на данните и Ваше позволение. Данните се считат за идентифициращи лично, ако могат ясно да бъдат приписани на конкретно физическо лице.

В случай, че сте потребител на нашият уебсайт и социалните му мрежи свързани с него, ние може да използваме вашите лични данни за допълнителни цели, свързани само с вашето по-добро обслужване. В никакъв случай вашите лични данни няма да бъдат използвани за цели, различни от тези, за които сте ги предоставили. Вашите данни се използват главно, за да се свържем с вас и да ви предоставим повече информация за нашите услуги, след като сте се свързали с нас чрез нашата форма за контакт.

СКОЛИО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД няма да събира вашите лични данни под каквато и да е форма, различна от необходимата за извършване на действия на съответния уебсайт, който посещавате.

СКОЛИО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД ще използва вашата лична информация само за техническото управление на уебсайтовете, които посещавате, собственост на СКОЛИО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД, за да ви предоставим повече информация за нашите услуги или за обща комуникация.

СКОЛИО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД няма право да продава или търгува с вашите лични данни. Служителите на СКОЛИО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. СКОЛИО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД се ръководи от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на личните данни и се ръководи стриктно от нея при съхраняване на лични данни, получени от регистрирани потребители в сайтовете и социалните мрежи собственост на дружеството.

Сигурност на данните

Вашата лична информация е защитена от загуба, унищожаване, изкривяване/фалшифициране, манипулиране и неоторизиран достъп или незаконно разкриване.

Събиране и използване на лична информация

Лични данни се събират, ако ги предоставите за целите на сключване на договор (договори за еднократни плащания или месечни абонаментни плащания въз основа на вариация на договора), отговор на Ваше запитване, изпратено в нашите форми за контакт или за целите на установяване на контакт и обща комуникация. Личната информация, въведена за тези цели, ще бъде използвана изключително за изпълнение на договор или за отговор на вашето запитване, без да се изисква вашето изрично съгласие. След приключване на договора и пълно плащане на покупната цена, вашите данни ще бъдат съхранени по отношение на периодите на данъчно и търговско съхранение, но изтрити след изтичането на тези периоди, освен ако не сте се съгласили с по-нататъшното използване на вашите данни.

Сигурност на данните

Вашата лична информация е защитена от загуба, унищожаване, изкривяване/фалшифициране, манипулиране и неоторизиран достъп или незаконно разкриване. Също така проверете нашия раздел WordPress в нашата Политика за допълнителна и допълнителна информация.

Периодични промени в настоящата Политика за поверителност

Ръководството на СКОЛИО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД си запазва правото да променя настоящата политика за защита на личните данни по всяко време, без да противоречи на закона за защита на личните данни на Република България. Можете да проверявате за актуализации на нашата Политика за поверителност в нашия блог https://www.skoliozacentar.rs/bg/category/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Цели, необходими за изпълнение на законови задължения на СКОЛИО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД. Те са свързани със спазването на законови задължения на СКОЛИО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД и включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при получаване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

Прехвърляне на лични данни

СКОЛИО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД не предоставя Вашите лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен в Общите условия, описани в тази политика, в договорите и в предвидените от закона случаи.

СКОЛИО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД предоставя данните, получени във връзка с взаимоотношенията с Клиента и изпълнението на договор или търговско споразумение, само по предвидения от закона ред и само на: – упълномощени държавни органи, органи на съдебната власт и други предвидени в закона – на обработващи лични данни от негово име, като изпълнител по договор и само по негово нареждане или възлагане/счетоводна къща, поддържаща информационни системи и бази данни, подизпълнители по договори във връзка с изпълнението на предмета на договора или търговското споразумение.

Вашите лични данни ще бъдат предадени като част от изпълнението на договора на транспортната компания, с която е договорена доставката, или всеки приложим доставчик на финансови услуги, доколкото това е необходимо за доставка или плащане на услугата.

Права по отношение на личната информация

Настоящата Политика и Общите условия имат за цел да Ви информират подробно относно обработката на Вашите лични данни във връзка с използването на  услуги на СКОЛИО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД, неговия уебсайт и социалните мрежи свързани с компанията.

Моля, свържете се с нас, ако имате въпроси относно вашите лични данни и ние ще ви помогнем съгласно законодателството за защита на данните; коригиране, блокиране и изтриване на посочените данни; или да отмените даденото съгласие. Уведомяваме ви, че имате право на коригиране на неверни данни или изтриване на данни, позволяващи лично идентифициране, доколкото няма задължение за запазване, което би изключило подобен иск.

Можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни по всяко време, въз основа на вашето съгласие, без да се засяга законосъобразността на обработването до оттеглянето на съгласието.

Имате право да възразите срещу обработването на данни въз основа на легитимен интерес. В случай на такова възражение, ние разглеждаме вашето искане и, ако е основателно, ще го изпълним.

Такива услуги на трети страни могат да получат или по друг начин да имат достъп до личната информация на нашите посетители и потребители и/или личната информация на потребителите на потребителите, изцяло или частично – в зависимост от всяка от техните конкретни роли и цели за улесняване и подобряване на нашите Услуги и може да го използва само за такива цели.

Обърнете внимание, че въпреки че нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове или услуги, ние не носим отговорност за практиките за поверителност на такива уебсайтове или услуги и ви насърчаваме да сте наясно, когато напускате нашите Услуги и да прочетете декларациите за поверителност на всеки уебсайт и услуга ти посещаваш. Тази Политика за поверителност не се прилага за такива свързани уебсайтове на трети страни и услуги.

Бисквитки

Бисквитките са малки части от данни, съхранявани в браузъра на посетителя на сайта. Те обикновено се използват за проследяване на настройките, които потребителите са избрали и действията, които са предприели на даден сайт. Бисквитките, събрани на нашия уебсайт, са основни и функционални, от съображения за сигурност, срещу измами, наблюдение/отстраняване на грешки в системата, измерване на ефективността на системата, стабилност на системата, запазване на потребителските езикови предпочитания.

Промените относно бисквитките ще бъдат актуализирани тук и публикувани на страницата на нашия блог: https://www.skoliozacentar.rs/bg/category/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Основни бисквитки

Тези бисквитки са от съществено значение за функционалността на уебсайта, за да можете да сърфирате в нашия уебсайт и да използвате неговите функции.

Сесийни бисквитки

Този тип бисквитки улесняват използването на сайта, тъй като съхраняват информация временно, само по време на сесията на използвания браузър. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях е кои страници от сайта сте посетили и колко време сте се задържали на тях. Типът бисквитки, които се използват за оптимизиране на нашия уебсайт и неговите функционалности, за да осигурим по-добро потребителско изживяване за нашите потребители и да им помогнем да навигират по-добре, когато са на нашия уебсайт. Тези бисквитки не събират лична информация.

Постоянни бисквитки

Те ни позволяват да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализ на посещенията на сайта, как сте стигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация ни позволява да правим подобрения на нашия уебсайт, оптимизирайки грешките и допълнително развивайки съдържанието в него. Срокът на годност на този вид бисквитки варира според конкретното им предназначение. Информацията, събрана от тези бисквитки, няма да ви идентифицира лично.

Бисквитки на трети страни

На нашия уебсайт има връзки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, като Facebook, ТikTok, Instagram, Youtube. Когато посещавате тези сайтове или отваряте съдържанието от тях, бисквитките от тези уебсайтове може да се съхраняват на вашето крайно устройство. Тези бисквитки, които се определят като „бисквитки на трети страни“, и СКОЛИО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД няма контрол върху генерирането и управлението на тези бисквитки. Поради това ви съветваме да потърсите информация за тях и как се управляват на уебсайтовете на съответните трети страни.

Бисквитки на социалните мрежи:

Бисквитки, които се използват, за да ви позволят да споделяте съдържание, което харесвате на нашия уебсайт в социални медии като Facebook, Instagram, TikTok  или други подобни.

Видове бисквитки

Как да управлявате използването на бисквитки за този уебсайт

Всички браузъри позволяват управление на бисквитки от специално създадена папка на вашия браузър. Можете да блокирате получаването на бисквитки, да изтриете всички или част от тях или да зададете вашите предпочитания по отношение на използването на бисквитки, преди да инициирате посещение на https://www.skoliozacentar.rs/bg/. Моля, имайте предвид, че изтриването или блокирането на бисквитки може да повлияе неблагоприятно на функционалността на нашия уебсайт и на вашето изживяване, докато го разглеждате.

Можете също така да намерите настройките за бисквитки в долната част на нашата страница, когато инициирате посещение на нашия уебсайт.

Деактивирайте или блокирайте бисквитките

Контролът, деактивирането или блокирането на бисквитките се контролира от настройките на вашия браузър. По-долу ще намерите връзки към връзки към помощна информация в Интернет за това как да контролирате бисквитките в различни видове браузъри. Моля, имайте предвид, че пълното отхвърляне на използването на всички бисквитки може да повлияе на функционалността и опита на нашия уебсайт, неговата ефективност и достъпа до определена информация. Всички бисквитки, използвани на този уебсайт, се изтриват автоматично / изтриват след определен период от време. Този период варира в зависимост от предназначението на конкретната бисквитка.

Можете да научите повече за бисквитките тук:

https://www.allaboutcookies.org

Можете да научите как да получите достъп до настройките на бисквитките за различни браузъри тук:

 

Сървърни данни

Поради технически причини, свързани с комуникацията и сигурността, когато посетите нашия уебсайт, следните данни (наред с други) ще бъдат предоставени на нас/нашия доставчик на уеб пространство от вашия интернет браузър.

  • Уебсайтовете, от които ни посещавате (препоръчващ URL адрес) – Уебсайтовете, които посещавате

  • Дата, местоположение, час на достъп до сайта

  • Вашият адрес на интернет протокол (IP).

 

Външен

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към външни уебсайтове или доставчици на услуги, които нямат настояща политика за поверителност. Съветваме ви да проверите политиката за поверителност на трети страни.

Съветваме ви, че интернет базираната комуникация има уязвимости в сигурността; цялостна защита срещу достъп от трети страни е невъзможна.

Нашият уебсайт използва компоненти за препоръки „Споделяне“. Щраквайки върху споделяне, вие казвате на аудиторията си, че харесвате съдържанието в нашия уебсайт и искате да го споделите с аудиторията си, връзката ще бъде добавена към вашия доставчик трета страна като Facebook, Instagram,  TikTok във вашия профил или профил на аудитория (приятел, семейство член, социална група и др.).

Можете да научите повече за Политиките за поверителност на трети страни в връзките по-долу:

Поверителност на данните във Facebook – https://www.facebook.com/policy.php

Поверителност на данните в Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav

Поверителност на данните на TikTok –  Правила за поверителност https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Правила за поверителност на WordPress – https://wordpress.org/about/privacy/

 

Опции за контакт и комуникация

На нашия уебсайт ви даваме възможност да се свържете с нас по имейл, телефон, и/или чрез формуляр за контакт. Ако бъде иницииран контакт, данните, предоставени от потребителя, ще бъдат запазени за целите на обработката на заявката му за контакт. Тази информация не се разкрива на трети страни.

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност, Условия за ползване, Бисквитки или други свързани въпроси, моля, свържете се с нас и ние ще им отговорим. Ние сме за прозрачност, защита на данните и вашите права. Можете да намерите информация за нашата компания по-долу.

Всички снимки и видеа използвани от Сколио Център –  https://www.skoliozacentar.rs/bg/ и свързаните с него социални мрежи (посочени по-долу) са предмет на авторско право.

​Ако не желаете повече да обработваме вашите данни, моля свържете се с нас на scoliocentarbg@gmail.com

 

Свързани със сайта (бранда) социални мрежи:

 

 

(Информация за компанията)

СКОЛИО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД

Тел.: +359 877 673 643

E-Mail: scoliocentarbg@gmail.com

bottom of page